Monumentální sochy v interiéru

HAIR -VLASY
(figurální kompozice aktualizované stylizací a hyperbolou vlasů)

Vlasy, jejich dlouhé linie jako výraz živelnosti /vlny, plameny, vegetativní křivka) nebo naopak kompaktní architektonická hmota. Ve výtvarném kontextu např. Michelangelo socha Mojžíše v římském kostele San Pietro in Vincoli, jejíž vlasy představují oheň a vousy vodu. Pomocí hyperboly vlasů lze inovovat odvěká kompoziční schémata a snad i najít dosud nepoužitá řešení figury. Toto téma má v autorově díle blízko k autorovým kaligrafiickým sochám (viz 2e + 3e).

brixenheadsM.jpg(27 kb)
Copyright 2002 Radomír Dvořák
Veškerá práva vyhrazena.