Monumentální sochy v interiéru

PROJEKT RÁMaJANA
(Oscilace socha/rám/obraz - figurální část projektu)

Figury nesoucí rámy a rámce - v interakci s nimi, nebou orámované liniemi strun, provazů nebo řetízků analogicky ke geometrickým kompozičním schématům (analýza soch a obrazů). Úvaha nad vztahem a hranicemi sochařství i malby. Socha se stává obrazem, rodí se z něj i se v něm ztrácí. Zároveň rám a obraz jako rozhraní světů, průchod, vstu i výstup. Enter i exit.

3_aM.jpg(34 kb)
Copyright 2002 Radomír Dvořák
Veškerá práva vyhrazena.