Monumentální sochy v interiéru

KALIGRAFICKÉ SOCHY
(nefigurativní i figurativní sochy vycházející ze spleti linií, uzlů, včetně dopravních, nebo přímo z písma a symbolů)

Spleť linií a průzorů. Odlehčení tvarů. Jejich průhlednost. Součástí této skupiny soch jsou i mimoúrovňové křižovatky jako variace na kříž. Toto téma má blízko k tématu HAIR (viz 2a+3a)

signumM.jpg(18 kb)
Copyright 2002 Radomír Dvořák
Veškerá práva vyhrazena.