Monumentální sochy v interiéru

NEFIGURY
(tvary vzniklé mimochodem jako stopa po figuře)

Východiskem jsou tvary zbylé po zhotovení figury, obsahují v sobě ladnou křivku ženského těla, jeho stopu asi jako části formy zbylé po odlitku jsou však abstraktní a lze s nimi dále pracovat, dotvářet je a kombinovat je v nový celek.

plbM.jpg(19 kb)
Copyright 2002 Radomír Dvořák
Veškerá práva vyhrazena.