KISS (Astarté)
NÁPODOBNĚ
AD ACTA
AŽ PODNOS
NA MAPĚ SE NEHLEDÁ
PŘÍSTŘEŠÍ
CHYTRÁ HORÁKYNĚ
BALISTIKA
OBJETÍ
OSLOVENÍ
PŘEDSKOKAN
ZA PĚT PRSTŮ
JAKO HADR NA HOLI
LONG DRINK
VESELÝ VISELEC
RYBY