Geometrická inspirace

OBOUSTRANNÉ OBRAZY
(Oscilace obraz/reliéf/socha/architaktura)

Téma připomínající fotografickou clonu se zrodilo v autorově díle na počátku osmdesátých let v malbě jako úsilí o zobrazení krajiny lazurním překrytím tří a více ploch tak, aby se průzorem nechalo projít na druhou stranu krajinného prostoru, která byla stejná, jen převrácená. Souběžně totéž řešil autor v papírových reliéfech- první již ztraceny, následující v Bílé knize z roku 1985). Po roce 2000 se autor k tématu, které dlouhá léta živořilo jen v detailech některých soch, vrátil cyklem barevných reliéfů a krychlí, pískovcovým monumentem TU A TAM ve Smetanových sadech v Jihlavě. Plánuje též krychli - prostorový obraz obytný, kde by pomalované plochy malířského plátna sloužily jako visutá lůžka. Díla trochu připomínají fotografickou clonu, avšak jejich geometrická podstata je v oboustrannosti a plynulém přechodu rubu v líc a naopak.

oscilace_clonaM.jpg(36 kb)
Copyright 2002 Radomír Dvořák
Veškerá práva vyhrazena.