Profil  
V ateliéru. Na podzim roku 2008 R. Dvořák dokončil a slavnostně představil kolekci medailí pro Kraj Vysočina.

V posledních letech R.Dvořáka láká kromě dřeva také kámen. V roce 2005 se rozhodl pro monumentální realizaci v žule, a to přímo v krajině. Bretschneiderovo ucho můžete najít v lomu č.1 nedaleko Lipnice nad Sázavou. Ve druhé polovině téhož roku realizoval společně s J. Fiegrem na lipnickém náměstí obří Jednohubku.

Od října 2003 do března 2004 se autor zabýval především prací na sochařském cyklu pro víceúčelový kulturní sál (galerii) Brixen v domě č.54 na náměstí Lipnice nad Sázavou.

Výraznou akcí roku 2001 bylo komplexní výtvarné řešení BISTRA AL DENTE v Dolní ulici v Havlíčkově Brodě (nyní po pronájmu sázkové kanceláři pouhé torzo původního celku).

Ve stejném roce se autor ujal i výtvarného řešení rekonstruovaného pavilonu infekčního oddělení Okresní nemocnice Havlíčkův Brod.

Rok 2000 věnoval autor převážně realizaci návrhu PAVILONU MILÉNIA v parku Okresní nemocnice Havlíčkův Brod ve spolupráci s projektantem Ing. Vladimírem Matějkou. Odhalení této sochařsky pojednané zahradní architektury proběhlo 27. října 2000.


medaile.jpg

SIGNUM LAUDIS 2006 až 2008

bronz, dřevo, sklo, kámen
- kolekce medailí pro Kraj Vysochina

Autor výtvarného návrhu: Radomír Dvořák
Spoluautor skleněné medaile:
MgA. Milan Krajíček
Investor: Kraj Vysochina

Motto:
                S   A   T   O   R
                A   R   E   P   O
                T   E   N   E   T
                O   P   E   R   A
                R   O   T   A   S

Autor se dostal k práci na medailích prakticky omylem. V roce 2006, kdy ještě externě učil výtvarnou přípravu na pravobřežní světelské Střední umělecké škole, museli se povinně všichni výtvarníci - pedagogové zúčastnit soutěže s návrhy medailí pro Kraj ve dřevě, skle a kameni dle své specializace.
Autor vytvořil kresebnou skicu dřevěné medaile s cílem předvést se, avšak nezvítězit, neboť má raději velké měřítko soch, kde se může rozmáchnout, a tak vůbec neřešil pracnost ani cenu. Ostatní výtvarníci šli většinou cestou snadnosti výroby a nízké ceny.
Paradoxně tak hejtman a jeho tým pověřili R.Dvořáka všemi materiály, k nimž si přibral ještě mimo řadu nejvyššího ocenění kraje bronz pro medaili pamětní. Cílem bylo vytvořit medaile jako atraktivní artefakty, tak aby neskončily u obdarovaných někde v šuplíku. Jednotícím tvarovým principem je autorovo letité téma krajiny průchozí průzorem z líce na rub kontinuitou původně malířských ploch a jejich vniřních okrajů.
Monumentálním protějškem medailí je pískovcová socha TU A TAM z roku 2007 ve Smetanových sadech V Jihlavě.
Na Vysočině je autor doma, narodil se u řeky Sázavy v Havlíčkově Brodě v českomoravské rodině (otec Moravák od Třebíče, matka sudetská Češka, takže výsledek = dokonalý mestic). Při zkoumání kontextu medailí si lépe uvědomil povahu krajiny, kde žije.
Například kamenná medaile původně měla být hadcová, ale nejvhodnější hadec lze nasbírat v korytu řeky Jihlavy ještě na Vysočině, avšak těsně za hranicemi Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že krádež materiálu by trochu znesvětila tak symbolický a rituální předmět, jakým medaile beze sporu je, a anexe území (podobně jako Hlinecka a Jindřichohradecka) byla opětovně zamítnuta, musel být hadec nahrazen žulou.
Autor také získal další argumenty pro svůj návrh na úpravu názvu Kraje: místo dosavadního VYSOČINA lépe vypadá i zní VYSOCHINA /čti VYSOČAJNA/ . Je to takové mezinárodní, anglické a zároveň trochu východní až čínské. Třeba by se tak daly podpořit kulturní i ekonomické kontakty mezi vzdálenými regiony.

Knihu o nejvyšších oceněních kraje Vysočina si můžete prohlédnout ve formátu pdf:
strana 1. až 14.
strana 15. až 29.
Autor knihy: Petros Martakidis
Autoři fotografií: Luboš Pavlíček a Petros Martakidis
Vydal: Kraj Vysočina


Odhalení ucha.

Bretschneidrovo ucho
Národní památník odposlechu

žulový reliéf (výška 300 cm) realizovaný do skalní stěny v zatopeném lomu č.1 v katastru Lipnice nad Sázavou v měsících duben až červen 2005

AUTORSKÝ TÝM:
Radomír Dvořák, Martin Bakrlík, Martin Roháček, Jan Šíma, Martin Šimek

TECHNICKÁ PODPORA:
Kamenosochařské středisko Lipnice při Pravobřežní světelské umělecké střední a vyšší školeMotto:
Jedním uchem tam, druhým uchem ven (aneb umění naslouchat).

Odhalení ucha. V posledních letech (od r. 2003) R.Dvořáka láká kromě dřeva také kámen. Po opuce a pískovci se rozhodl pro monumentální realizaci v žule, a to přímo v krajině. Za tímto účelem se spojil s žáky oboru kamenosochař, získal technickou podporu lipnického Kamenosochařského střediska a souhlas obce pro realizaci díla v lomu č.1.

Námět (ucho jako součást stěny = I stěny mají uši) nosil v hlavě již dávno od rozhovoru se svými přáteli - výtvarníky, kterým se jeho obrat k figurativní skulptuře jevil jako diskutabilní, avšak realistické provedení uší jako neodpustitelné (neboť ucho jim připadalo jako hnusný tvar).Autorova odpověď přišla až po více než dvaceti letech (že by sklon k zamlklosti a zádumčivosti nebo jen pouhá pohodlnost ?).

Politické nálepky a hlubokomyslné významy přišly až ex post. Pojmenování podle tajného policisty Bretschneidra ze Švejka se přímo nabízelo, avšak není nijak zavazující pro vnímání díla. Třeba by bylo hezké u UCHA uspořádat nějakou hudební produkci (J.Stivín sice na odhalení nemohl a nemohla ani kapela UCHO /=Univerzální Chaotický Orchestr/ , ale třeba jednou...). Doporučuje se do UCHA šeptat výhradně tajná přání. Jejich splnění nelze vyloučit, případný odposlech také ne.

Sádrový model UCHA v měřítku 1 : 6 , podle kterého realizace probíhala, je umístěn v předsíni Hostince U České koruny na lipnickém náměstí.

R.Dvořák zamýšlí vytesat v dalších lomech monumentální reliéfy korespondující s UCHEM, a to ÚSTA PRAVDY a ZLATÝ VOČI. Další tělesné otvory a orgány ponechá raději jiným tvůrcům.

více informací na http://ucho.hyperlinx.cz + www.SvejkCentral.com (odkaz Sculpture)
Kliknutím otevřete nové okno s větší fotografií. Kliknutím otevřete nové okno s větší fotografií. Kliknutím otevřete nové okno s větší fotografií. Kliknutím otevřete nové okno s větší fotografií.
Kliknutím otevřete nové okno s větší fotografií. Kliknutím otevřete nové okno s větší fotografií. Kliknutím otevřete nové okno s větší fotografií.
Odhalení mělo být původně skandální a třífázové. Z mravnostních důvodů a času (před 22. hodinou) však byla první fáze vynechána a slečna Vlast (jménem nikoli Vlasta , nýbrž Eva/!/) přišla na plac již oděna v modrém segmentu vlajky ČR.
Instalace jednohubky na dolním konci náměstí.

JEDNOHUBKA A LA JURAJDA
Apoteóza konzumního způsobu života

skulptura pro náměstí Lipnice nad Sázavou

AUTOŘI: Radomír Dvořák a Jaroslav Fieger

Realizováno v srpnu až prosinci 2005 v Kamenosochařském středisku Lipnice při Pravobřežní světelské umělecké střední a vyšší škole

TTD: výška 540 cm, hmotnost 5 tun
MATERIÁL: žula liberecká, lipnická, světelská, amfibolit a akátový trám

Motto:
Vy jste jedli přece mou jitrnicovou polévku a nikdo z vás nepoznal, že místo marjánkou voní myrtou.

(kuchař okultista Jurajda v románu Osudy dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška)


Starosta obce oslovil koncem roku 2004 prostřednictvím Pravobřežní světelské umělecké střední a vyšší školy R.Dvořáka s tím, aby navrhnul a realizoval v lipnickém Kamenosochařském středisku monumetální kamennou sochu, která měla původně vystřídat Gramofon Martina Štellera na podiu pod Obecním úřadem (střední část náměstí) a po roce měla opět udělat místo další skuptuře nebo plastice.

Autor se spojil s Jaroslavem Fiegrem - mistrem odborného výcviku, kterého napadlo kombinovat kámen s dřevěnou linií, a tím dosáhnout monumentalního měřítka (Jablko protknuté hřebem). R.Dvořák počet kamenných segmentů zvýšil, jejich vertikální navrstvení pak vedlo ke konkretizaci v podobě jednohubky. Společně pak autoři zvolili kameny a od geometrického pojetí se dostali ke kombinaci kamene lomového, polotovarů (desky), přírodně zvětralého(valouny) a řemeslně opracovaného tvaru ( kamenná koule). Akátové dřevo bylo zvoleno pro svou trvanlivost ve venkovním prostředí.

Haškologická interpretace Jednohubky (přiřčením kuchaři okultistovi Jurajdovi z Osudů) se ukázala jako magická. Jeden z diváků odhalení odhalil jeden z dalších okultních významů, o kterém autoři neměli ani tušení: Jednohubka tvarově i lokalizací na historickém náměstí silně připomíná morový sloup. Dokonce i koule na vrcholu trámu odpovídá zeměkouli pod sochou Panny Marie (ta ovšem schází - asi Nanebevzetí den po té). V případě ptačí chřipky nebo jiné epidemie je tedy třeba uchýlit se na Lipnici, neboť jedině tato obec přijala skutečně efektivní epidemiologické opatření. Lepší než tamiflu.

Vzhledem k váze (5t) bylo změněno umístění díla (křižovatka na dolním konci náměstí) s výhodou celistvého pozadí konifer i s efektními průhledy do krajiny.

Jediná ústa v okolí schopná pozřít Jednohubku jsou plánovaná ÚSTA PRAVDY.

více informací na http://ucho.hyperlinx.cz + www.SvejkCentral.com (odkaz Sculpture)
Momentka z odhalení Jednohubky. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Instalace Jednohubky. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Momentka z odhalení Jednohubky. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii.

Pohled do části víceúčelového kulturního sálu (galerie).

Penzion a galerie BRIXEN,
sochařský cyklus
HAIRCUT ANEB LAZEBNÍK LIPNICKÝ

dům č.54 na náměstí Lipnice nad Sázavou

AUTOR NÁVRHU A SOCH: Radomír Dvořák

INVESTOR: Ing. Jaroslav Konvalina

Detail TALKING HEADS (ZLATÝ VOČI). Autor fotografie: Leoš Poříz.
"TADY MI NĚCO UDĚLEJ"
Od října 2003 do března 2004 se autor zabýval především prací na sochařském cyklu pro víceúčelový kulturní sál (galerii) Brixen v domě č.54 na náměstí Lipnice nad Sázavou. Investor akce ing.Jaroslav Konvalina vyjádřil své přání vzletným souběžným mávnutím oběma rukama a slovy: "Tady mi něco udělej", a tak autor pouze vizualizoval a zvarioval odvážnou křivku tohoto bohorovného gesta.

Sochy vznikly souběžně s probíhající rekonstrukcí interiéru, jsou spjaty s architekturou (socha jako sloup /karyatida/, strop a portál) a změkčují její pravoúhlost figurálními křivkami, či spíše rostlinnými. Jedná se o návrat vegetativních tvarů do stavební konstrukce. Každá architektura si žádá obětování dřevin při svém zrodu a pokud je ponechána na pospas je opět vegetací pohlcena a nahrazena.

Autor zde zúročil své letité téma zhmotnělých hyperbolizovaných linií, případně hmot (v konkrétní stylizaci nejčastěji vlasů, ale i křídel, plamenů nebo hadů), jimiž figura nebo abstraktní objekt expandují do prostoru způsobem, který plně využívá možnosti (únosnost) zvoleného materiálu - dřeva. Ve figurální kompozici navíc tento postup skýtá řadu aktualizací stávajících schémat i šanci nových řešení, což při soudobé skepsi vůči figuře není tak docela k zahození.

Přiznané tesařské spoje, použití kramlí, nezahlazené nebo jen částečně zahlazené praskliny a stopy po všech nástrojích podporují autenticitu materiálu - lipového a javorového dřeva. Zlaté barvy byly použity na přání architekta a na základě lidové písně "Za tou, za tou, která má zlatou! Anebo snad dle přísloví "Mluviti stříbro, mlčeti - zlato"?

Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Autor fotografie: Leoš Poříz. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Autor fotografie: Leoš Poříz. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Autor fotografie: Leoš Poříz. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Autor fotografie: Leoš Poříz. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Autor fotografie: Leoš Poříz.


PAVILON MILÉNIA - TŘI GRÁCIE

Výkres - půdorys
V PARKU OKRESNÍ NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD

AUTOR NÁVRHU A SOCH: Radomír Dvořák

PROJEKTANT: Ing. Vladimír MatějkaModelky pro odhalení PAVILONU MILÉNIA poskytla firma pietro filipi.


Klepnutím na tlačítko zapnete minutové video ze slavnostního odhalení PAVILONU MILÉNIA (!!!soubor má velikost 673 kB!!!).

TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA
a z něj vyplývající změny


UMÍSTĚNÍ
Modelky pro odhalení PAVILONU MILÉNIA poskytla firma pietro filipi.

Autor původně předpokládal dokončení díla v 1. roce nového tisíciletí 2001. Okresní nemocnice HB se přiklonila k tomu, že se jedná o výtvarné dílo k MILÉNIU a termín odhalení byl vztažen ke státnímu svátku 28.10.2000. Po konzultaci s konzervátory a restaurátory autor ponechá po dobu dvou až tří let sochy pouze kolorované bez konečné povrchové úpravy napouštěním konzervačními prostředky, aby dřevo mohlo v potřebné míře vyzrát. Pouze ve spodní části a vnitřních plochách dutin bude použito konzervace v únosné ale zároveň dostačující míře. Po této době bude provedena na náklady autora konzervace pod odborným dohledem. Zároveň se změnil název díla na PAVILON MILÉNIA - TŘI GRÁCIE.


Pavilon byl umístěn v souladu s autorovým původním návrhem do parku mezi Husovou a Havlíčkovou ulicí, a to konkrétně tak, aby působil jako cíl cest a vždy mezi ním a ulicí bylo nejméně jedno rozcestí pěšin, zároveň tak, aby skýtal pohledy z různých vzdáleností a výšek - otevřené i polozakryté.
PROPORCE A PŮDORYS PODSTAVCE
Výška soch byla snížena na životní velikost 190 cm, a tím byla omezena monumentalita ve prospěch komornějšího ladění díla i jednoduššího a výtvarně čistějšího řešení konstrukce krovu a lidštějších dimenzí stavby. Aby bylo možno změnit rozměry podstavce, byl kruh, po jehož obvodu kráčejí sochy, posunut tak, aby jeho tečnou byl okraj spodního schodu - nikoli horního. Vznikl tak průnik válce a stylobatů - (stupňovité pyramidy podstavce).
SYMBOLIKA ČASU
Na přání projektanta byla posílena symbolika času o symbol hvězd (jejichž imaginární konstelace se mění v průběhu věků) na podlaze pavilonu a o časovou proměnu obličejů Grácií.
KOROUHVIČKA
Korouhvička byla nahrazena zlatě lesklou koulí na jehlanu, kde se opakují základní geometrické prvky díla - trojúhelník a kruh.
Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii.

Pohled na bistro z ulice.

BISTRO AL DENTE (NĚCO NA ZUB)

Návrh výtvarného řešení veřejné části barokního domu v Havlíčkově Brodě, Dolní ulici č.p.151

AUTOR NÁVRHU A SOCH: Radomír Dvořák

INVESTOR: Ing. Jaroslav Konvalina,
                      pramen cz

Interiér bistra - část schodiště.


MOTTO:

ZEPTAL JSEM SE HO, CO BY CHTĚL K VEČEŘI. PO CHVÍLI PŘEMÝŠLENÍ ODPOVĚDĚL: "NEVÍM, ALE ROZHODNĚ NĚCO JINÉHO."
Jan Skácel


Úryvek z komentáře autora:

"...navíc vyznavači salátů a racionální stravy vůbec lavírují mezi rustikálním životním stylem, stylem new age, pubertální mládež si autor troufá oslovit svou prohlubující se infantilitou a ženy všeho věku s dětmi i bez erotizujícím přízvukem svého drsného vysochinského dialektu."
Pohled na bistro z ulice. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii. Kliknutím zobrazíte zvětšenou fotografii.


KONTAKT
Radomír Dvořák - sochař
e-mail: radomir.dvorak@email.cz
www.radomirdvorak.cz
http://ucho.hyperlinx.cz/
instagram: radomirxxiidvorak
© 2002 Václav Vydlák